ประกันภัยกับ Cigna

ลูกค้าทรู ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ จากซิกน่าประกันภัยนานต่อเนื่อง 6 เดือน

 • ลูกค้า True BlackCard รับความคุ้มครอง วงเงิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ลูกค้า True RedCard รับความคุ้มครอง วงเงิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ลูกค้าทรูทั่วไป รับความคุ้มครอง วงเงิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูที่ลงทะเบียนทรูไอดีเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ดำเนินการสำเร็จ จึงจะสามารถกดรับสิทธิพิเศษนี้ได้
 • จำกัดสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษ 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
 • กรณีท่านที่เคยรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562 สามารถกดรับสิทธิ์ได้อีก 1 ครั้ง โดยความคุ้มครองจะเริ่มนับระยะ 6 เดือนนับจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • เป็นการคุ้มครองชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องสำรองจ่าย และนำเอกสารยื่น เคลมตามเงื่อนไขที่บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Cigna Customer Service โทร 02-853-0020 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.30 น. (วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562 เวลา 08.30-17.30 น.)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองมีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้ผ่านการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งความคุ้มครองจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้รับสิทธิพิเศษที่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย และอายุระหว่าง 20-60 ปี เท่านั้น
 • รับประกันภัยโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ด สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ลูกค้าทรูเรดการ์ด สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ สำหรับลูกค้าทรู สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยพิจารณาสถานะและประเภทกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าได้ลงทะเบียน
 • ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถศึกษาข้อมูลการเคลมได้ที่ https://www.cigna.co.th/customer-care/how-to-claim
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือสิ้นสุดสิทธิพิเศษ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด