Review me รับฟรี

รีวิวร้านนี้ ได้ฟรีทรูพอยท์
ทรูยูชวนคุณมาแนะนำร้านอร่อย
รีวิวดี รับไปเลยสูงสุด
80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว
รีวิวร้านอาหารผ่านการพิจารณาครบ 10 รีวิว
รับเพิ่ม 100 ทรูพอยท์
** จำกัด 100 ทรูพอยท์/เดือน/ต่อบัตรประชาชน
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563

วิธีการร่วมกิจกรรม
ลูกค้าทรูมูฟ เอช ลงทะเบียนและเขียนรีวิวร้านอาหารที่คุณชื่นชอบ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกับทรูยูวันนี้ รับไปเลยสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว

© True Corporation Public Company Limited All rights reserved.