Review me รับฟรี

รีวิวร้านนี้ ได้ฟรีทรูพอยท์
ทรูยูชวนคุณมาแนะนำร้านอร่อย
รีวิวดี รับไปเลยสูงสุด
80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 16 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2562

วิธีการร่วมกิจกรรม
เพียงคุณลงทะเบียนและเขียนรีวิวร้านอาหารที่คุณชื่นชอบ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกับทรูยูวันนี้ รับไปเลย 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว

© True Corporation Public Company Limited All rights reserved.