.

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. 1. ลูกค้าทรูสามารถโหวต CUTEBOY POPULAR VOTE ได้ทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
  2. ลูกค้าทรูจะต้องทำการล็อคอินทรูไอดีให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  3. ลูกค้าทรูสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยใช้ 10 ทรูพอยท์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 คะแนนโหวต ร่วมโหวต CUTEBOY ที่ชื่นชอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยทุกคะแนนโหวตจะถูกบันทึกและสะสมไว้ เพื่อประกาศ CUTEBOY POPULAR VOTE ในสัปดาห์สุดท้ายของรายการ
  4. ระบบจะทำการเปิดโหวตด้วยการใช้คะแนนทรูพอยท์ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.15 น. ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.โดยคะแนนสำหรับ CUTEBOY POPULAR VOTE จะถูกนับรวมตลอดช่วงเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดระบบจะทำการปิดโหวต และสรุปคะแนน CUTEBOY POPULAR VOTE ทันที
  5. ในช่วงเวลาระหว่างรายการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.15 น. ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ลูกค้าทรูที่ใช้ทรูพอยท์ร่วมโหวต CUTEBOY POPULAR VOTE สูงสุดประจำสัปดาห์ 3 อันดับแรก (นับจากบัตรประชาชน) จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
  1. รางวัลสำหรับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ อันดับที่ 1 จะได้รับ 2,000 ทรูพอยท์
  2. รางวัลสำหรับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ อันดับที่ 2 จะได้รับ 1,500 ทรูพอยท์
  3. รางวัลสำหรับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ อันดับที่ 3 จะได้รับ 1,000 ทรูพอยท์

  ** รวมทั้งสิ้น 4,500 ทรูพอยท์ต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 7 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 31,500 ทรูพอยท์ตลอดแคมเปญ และมีเงื่อนไข คือ 1 รางวัล / 1 บัตรประชาชน / สัปดาห์
  6. รายละเอียดการแบ่งรอบการนับคะแนนโหวตจากการใช้ทรูพอยท์ การประกาศผลรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ และการให้รางวัลคะแนนทรูพอยท์ มีดังต่อไปนี้
   
  • รอบที่ 1 : EP 1

   • เริ่มโหวตวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.15 น. ถึงวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.
   • ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ทาง  Facebook Fanpage CUTEBOY THAILAND : https://www.facebook.com/cuteboythtv
   • คะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มเข้าสู่บัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.)

   รอบที่ 2 : EP 2

   • เริ่มโหวตวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.
   • ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.ทาง Facebook Fanpage CUTEBOY THAILAND : https://www.facebook.com/cuteboythtv
   • คะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มเข้าสู่บัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.)  

   รอบที่ 3 : EP 3

   • เริ่มโหวตวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.
   • ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.ทาง Facebook Fanpage CUTEBOY THAILAND : https://www.facebook.com/cuteboythtv
   • คะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มเข้าสู่บัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.)

   รอบที่ 4 : EP 4

   • เริ่มโหวตวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น
   • ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์  วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.ทาง Facebook Fanpage CUTEBOY THAILAND: https://www.facebook.com/cuteboythtv
   • คะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มเข้าสู่บัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.)

   รอบที่ 5 : EP 5

   • เริ่มโหวตวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น
   • ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์  วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.ทาง Facebook Fanpage CUTEBOY THAILAND : https://www.facebook.com/cuteboythtv
   • คะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มเข้าสู่บัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.)

   รอบที่ 6 : EP 6

   • เริ่มโหวตวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.
   • ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์  วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.ทาง Facebook Fanpage CUTEBOY THAILAND : https://www.facebook.com/cuteboythtv
   • คะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มเข้าสู่บัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.)

   รอบที่ 7 : EP 7

   • เริ่มโหวตวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. และระบบจะทำการปิดโหวตทันทีเมื่อครบกำหนดเวลา
   • ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์   วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.ทาง Facebook Fanpage CUTEBOY THAILAND : https://www.facebook.com/cuteboythtv
   • คะแนนทรูพอยท์จะเพิ่มเข้าสู่บัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.)
  7. หากมีผู้ร่วมกิจกรรม ทำรายการโหวตโดยใช้คะแนนทรูพอยท์เป็นจำนวนเท่ากัน (บัตรประชาชน) ผู้ที่ใช้คะแนนทรูพอยท์โหวตที่มีลำดับการบันทึกก่อนจะเป็นผู้ได้รับรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์โหวตสูงสุดประจำสัปดาห์อันดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามลำดับ ดังนั้นลำดับเวลาจึงถือเป็นจุดตัดสินเพื่อให้รางวัลคะแนนทรูพอยท์ประจำสัปดาห์ ในกรณีที่ผู้ที่มีอันดับสูงสุดใช้คะแนนทรูพอยท์จำนวนที่เท่ากัน
  8. ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ทำรายการสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขอคืนคะแนนสะสมทรูพอยท์ได้ ทุกกรณี
  9. ลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามผล ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage CUTEBOY THAILAND : https://www.facebook.com/cuteboythtv และสำหรับความเคลื่อนไหวของ 13 CUTEBOY ได้ทาง ช่องทรูโฟร์ยู, CUTEBOY THAILAND Facebook Fanpage https://www.facebook.com/cuteboythtv และทรูไอดีแอปพลิเคชั่น
  10. สำหรับ CUTEBOY ที่ได้คะแนน CUTEBOY POPULAR VOTE ผ่านแอปทรูไอดี สูงสุด นับตั้งแต่การเปิดโหวตวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.15 น. จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. จะได้รับ โทรศัพท์ OPPO [รุ่น Reno 10x zoom จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 28,990 บาท] ซึ่ง ผล CUTEBOY POPULAR VOTE จะถูกประกาศวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/cuteboythtv
  11. สำหรับ “CUTEBOY POPULAR VOTE” ผ่านแอปทรูไอดี ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชนะในการแข่งขันแต่ละรอบในรายการ CUTEBOY THAILAND แต่อย่างใด ดังนั้น CUTEBOY ทั้ง 13 คน มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล เท่าเทียมกันในทุกรอบจนถึงรอบสุดท้าย
  12. บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  14. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด